Årsmøte Gloppen hagelag

Av Jorun Tennebø,
jan
Ti
Movia

Etter møtet om Astrups kunst og hager, blir det årsmøte.