Planteloppemarked

Av Jorun Tennebø,
jun
Heradplassen på Sandane

Årets store happening - planteloppemarked i sandane sentrum :)