Vi er takknemlig for at så mange fine hageglade folk kjem og leverer inn plantar som vi kan selge 💚
Inntektene går til det lokale hagelaget og arrangement gjennom året.