Vi inviterar til sommerfest i Ryssfjæra. 

 

Sjå nettet eller på facebooksida til Gloppen for meir info ang. tid når det nærmar seg. 

Velkommen!