vedlikehald

Vi lærte at bladet ikkje må bli for hett/blått då betet aldri blir det same igjen, at vi må sjå vinkelen på bladet om det skal slipast på eine eller begge sidene og at det er lurt å smørje redskap med olje før ein rydda det vekk for vinteren.

Mange noterte flittig undervegs og vi vart vel alle litt klokare!
Så takk for ein lærerik kveld :)