Vi reiser til Balestrand på hagevandring.  

Sjekk nettet, evt facebook for klokkeslett. 

Vi møtest for mest mulig felles transport. 

Evt ta kontakt med Inger Johanne Solheim, tlf.  909 19 030. 

VELKOMMEN!