Vi har plantebytedag i anledning hagedagen på museet. 

Her blir det litt av kvar for ein kvar smak. 

 

Velkommen.