Hei

Årets 1. medlemsmøte. Tema: frø og tidlig såing. Info v. Kristin Røvik. Kom gjerne med egne erfaringer og spørsmål ang temaet. Håper også på innspill ifra medlemmene om hva de ønsker av laget framover av aktiviteter o.l." Idemyldring "

Det er også snart årsmøte og noen i styret er på valg. Tenk over om du har lyst til å være med. Vi er pr. nå 4 personer som sitter i stytet, men vi skulle gjere ha hatt minst 1 til.