Grønne tomatkart på busk

Hageselskapet Trøndelag Sør

Styret

  • Leder Mia Asmervik Stensaas 93255075
  • Sekretær Guri Ro 93490427
  • Styremedlem Ailin Ekremsæter 45416395
  • Styremedlem Anders Ebbesen 91547207
  • Styremedlem Inger Grøntvedt 48194186
  • Styremedlem Vigdis Lien 99572353