Årets medlemsmøte/årsmøte vil innholde vanlige årsmøtesaker - årsmelding - valg -  et foredrag om stein i hagen, kaffe og kaker, og loddsalg.