Saksliste:
Velkommen  - valg av møteleder og protokollfører
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Valg
4. Innkomne saker

Kaffe og prat om årsplan og aktiviteter for 2022