Årsmøte i Oppdal hagelag

Av Gro Aalbu,
okt
On
Skifer Hotell

Hagelagets årsmøte kl 19.00 Vanlige årsmøtesaker. Kaffe/te og god bevertning Etter årsmøtet ønsker vi forslag til neste års aktivitetsplan