Årsmøte i Oppdal hagelag

Av Gro Aalbu
okt
On
Vognildsbua

Hagelagets årsmøte kl 19.00 Vanlige årsmøtesaker. Har du innspill til saker må styret ha dem i hende sendes 5. oktober. Etter årsmøtet ønsker vi forslag til neste års aktivitetsplan