Velkommen til Førjulstreff i Oppdal hagelag -

Tema: Fuglene i hagen, samt tips om vinterforing. Ornitolog Per Willy Bøe forteller om de viktigste fuglene vi ser i hagen i Oppdal, og hva liker de å spise?

Gløgg og kaker -
Utlodning og fine gevinster -

Velkommen