Nasjonal hagedag - 8.juni

Av Gro Aalbu,
jun
On
Oppdal sykehjem - vestsiden mot Boas

Nasjonal hagedag landet over - Oppdal hagelag viser fram sansehagen ved sykehjemmet - kaffe og hagefest. Hagen åpner kl 16 og vil være åpen utover ettermiddagen/kvelden.