Plantebonanza med Anders Røyneberg og Erik Schjerven.
Kjent som @arcticgardener på Instagram og har skrevet bøkene PLantelykke og Plantebonanza. Kom og hør på et inspirererende arrangement.

Billetter på Oppdal kulturhus sin side