Innlevering kl. 11 av oppdelte stauder, avleggere, nyspira vårplanting mm
Loppemarkedet åpner kl 12.

Vognildsbua har åpent med salg av kaffe og gode kaker.