Norsøk Tingvoll har en flott stjernehage med kjøkkenhage, stauder, piletre-tunnel, andre trær og busker. Mye spennende. Vi får guiding rundt i hagen.

Påmeldingsfrist til styret innen 12. mai. Samkjøring til Tingvoll (ca 1,5 times biltur)