Invitasjon til julemøte onsdag 23. november – Moholt menighetshus kl. 19.00

Av Rigmor Dahle,
nov
On
Moholt Menighetshus

Hovedtema for kvelden blir kransebinding. Stefan Patrick Nilsen, gartner ved Ringve botaniske hage vil demonstrere ulike teknikker og komme med gode råd til materialbruk mv. i forbindelse med binding av kranser. Ellers blir det som vanlig kaffeservering, loddsalg og muligheter for en hyggelig prat med nye og gamle hagevenner. I tråd med tidligere tradisjon, åpner vi også for at de som ønsker det kan ta med egenproduserte småvarer for salg. Vi setter ut bord for varer i enden av lokalet, og det er fint hvis de som ønsker å selge noe kommer i god tid. Velkommen!