Planteloppis Alexander Kiellandsgate

Av Rigmor Dahle,
jun
Ma
Alexander Kiellandsgate

Vi inviterer til planteloppis til inntekt for hagelaget på grøntområdet mellom Alexander Kiellands gate og Holbergs gate på Rosenborg. Vi vil gjerne ha alle slags planter; stauder, sommerblomster, grønnsaker og stueplanter. Store og små. Det er fint hvis alle kan merke plantene med navn så det ikke blir usikkerhet om det som selges. Vi ønsker ikke å videreformidle svartelista arter. For mer informasjon se facebook: https://www.facebook.com/events/3505815136322594/?ref=newsfeed