Vi får besøk av Camilla Hesby Johnsen som dyrket sine første Dahlia for over 30 år siden. Hun ha vært hageinteressert fra ung alder, og driver nå nettbutikken Syverud Gaard. I tillegg har Syverud Gaard åpen butikk og hage på Syverud Gaard om sommeren. Hagen er anlagt og designet på egen innsats sammen med mannen, og er på ca 15 mål. Der dyrker hun frem over 300 sorter Dahlia, i tillegg til mye annet. Hun tar med masse vår-knoller og barrot-stauder for salg denne kvelden.