Ronald har lang erfaring med planlegging og etablering av dammer, med vekt på å skape et miljø i økologisk balanse. Hagekvelden holdes på Eidanger menighetshus i samarbeid med Porsgrunn hagelag.