Knut Auke fra Hesleberg gartneri kommer for å fortelle oss om georginer, liljer, Crocosmia og andre knoller og løk, ispedd noen overraskelser underveis. Det blir salg av planter/knoller/løk.