Tidligere fylkesgartner Knut Foss ble utnevnt til æresmedlem i 1980.

Edith og Arne Due fikk Hageselskaps hederstegn i 2006 for sin innsats i hagelaget.

Maria Bløndal ble utnevnt til æresmeldem i 2024.