Hageselskapet Nøtterøy og Tønsberg

Kontaktpersoner

  • Leder Siv Ekenes 98041848
  • Nestleder Grethe Fjelldalen 92208492
  • Kasserer Helen Juell 97108608
  • Styremedlem Ann-Kristin Frost 95045780
  • Styremedlem Kari Bjerkgård
  • Varamedlem Solvei Arnheim 95915171