På plantebyttemøtet tar vi med oss vårens overskuddsplanter og deler med hverandre.

NB - Ingen krav om at du MÅ ha egne planter. Husk å merke plantene med navn!