Helen Fredholm fra Toten er kjent for sin kunnskap om "Cottage gardering". Samspillet i naturen er en viktig forutsetning for å lykkes, er hennes filosofi.
Dette arrangementet er et samarbeid med Roseforeningen i Vestfold.