Tommy er kjent som forfatter av en rekke hagebøker og artikler. Blant annet i Norsk Hagetidend.

Møtet er et samarbeid med Roseforeningen Vestfold