Kontaktpersoner

  • Leder Inger Jorddal 48143459
  • Sekretær Bente Krohn Henriksen 97508004
  • Kasserer Bjørn Amundsen 46821343
  • Styremedlem Astrid Modalsli Andersen 99614518
  • Styremedlem Kari Cotton 95040418
  • Styremedlem Unn Fjelli 90789826
  • Varamedlem Anne Veierland 91849363
  • Varamedlem Ingrid Gundersen