Dyrking av grønnsaker i hagen ved Inger Jorddal

Av Bjørn Amundsen,
mar
Ma
Forsmannsenteret, Sandefjord

Dyrking av grønnsaker i hagen ved Inger Jorddal. Fin start for alle som er interessert i matauk i egen hage Flott intro for planlagt kurs om "Dyrking i pallekarm", start våren 2023