Hagen er ved hytta Fredheim til Svein Jarl og var til 2019 et sted der det var lyng, berg og veldig lite annet. Siden dette har det har han og Hilde Marie arbeidet for å få et frodigere sted med dam, broer og stier sammen med planter, både innkjøpte, dyrket frem fra før og ville i salig blanding. 

Kaffe, kake og utlodning.

Vel møtt!

 

Fredheim hyttehage Gyland