Kontaktpersoner

  • Varamedlem Anne Katrine Frestad 95809575
  • Varamedlem Marianne Bakke 99404811
  • Styremedlem Marianne Rafoss Meland 91608596
  • Sekretær Malen Jerstad 91674357
  • Nestleder Mona Netland 94140812
  • Kasserer Berit Hellestøl 97541345
  • Leder Siri Moi Mjaaland 47884365