Kontaktpersoner

  • Styremedlem Hanne Marie Nilsen 90102528
  • Styremedlem Helge Terkelsen 47816672
  • Styremedlem Yngve Tørrestad 93215961
  • Kasserer Ellen Hannemyr 97664077
  • Sekretær Karen Serine Barmen 99629188
  • Varamedlem Nenna Nakling 90934279
  • Leder Annikken Gustavsen 95149808