Kontaktpersoner

  • Leder Karen Serine Barmen 99629188
  • Sekretær Inger Sofie Øylandsdal 98029271
  • Kasserer Ellen Hannemyr 97664077
  • Styremedlem Audun Hannemyr 91687899
  • Styremedlem Hanne Marie Nilsen 90102528
  • Styremedlem Yngve Tørrestad 93215961
  • Varamedlem Nenna Nakling 90934279
  • Varamedlem Ragnhild Bull 48244215