Kontaktpersoner

  • Leder Janne Kari Stupstad 91129477
  • Sekretær Anne Brattås 98059333
  • Kasserer Vjosa Larsen-Ademi 90714990
  • Styremedlem jorunn Aateigen 97708804
  • Varamedlem Kirsti Simonsen 97970569