Kontaktpersoner

  • Leder Janne Kari Stupstad 91129477
  • Nestleder Veronica Ryen-Kristiansen 92664164
  • Sekretær Jorunn Aateigen 97708804
  • Kasserer Vjosa Larsen-Ademi 90714990
  • Styremedlem Janne Hommen
  • Varamedlem Kirsti Simonsen 97970569