Foredrag ved Anita Dietrichson;   Høybed, bokashi og jordforbedring

Årsmøte med vanlige årsmøtesaker.

Det serveres kaffe, kake og frukt!

Lotteri med flotte gevinster!