Anita S. Dietrichsson deler av sin kunnskap.

Først blir det litt teori om jord og såing, lys osv, deretter praksis med å så og prikle sammen. Vi har med potter, jord, frø og spirer.

Følg med for nærmerer informasjon!

Det blir påmelding og betaling pga begrenset antall deltakere og nødvendig utstyr som skal kjøpes inn. 

Se «Drivhuset mitt» på Facebook og Instagram, der Anita deler inspirasjon og erfaringer fra du putter frø i jorden til du henter ferdige grønnsaker.