Kontaktpersoner

  • Leder Tone Vik
  • Leder Trine Hvoslef-Eide 93433775
  • Styremedlem Tone Vik
  • Styremedlem Trine Hvoslef-Eide 93433775
  • Sekretær Marianne Stormoen Jepsen 41643547
  • Kasserer Ingjerd Solfjeld 93416343