Besøk i Boblevekshuset på UMBU, Ås

Av Marianne Stormoen Jepsen,
sep
To
Bobleveksthuset, Høgskoleveien 12, Ås

NMBU har de siste årene koordinert et stort EU prosjekt. Bobleveksthuset som er bygget sør for Sørhellinga på Campus Øst har vekket interessen hos både folk på NMBU og andre Åsfolk. Hvorfor er det for eksempel såpebobler i veggene? Hva dyrker de inni dette og hvorfor? Nå får folk en anledning til å besøke veksthuset og høre hva som er tanken bak prosjektet og hvordan det kan bidra i det grønne skiftet i Norge (og verden). Professor Trine Hvoslef- Eide som leder en av NMBUs bærekraftsarenaer, vil fortelle om prosjektet og svare på spørsmål. Kanskje får hun med seg andre kollegaer også?