Jorda er selve grunnlaget for plantevekst i hagen, og samspillet mellom mineralpartikler, luft, vann, organisk materiale og levende organismer bestemmer vekstvilkårene. Foredraget handler om hva planter trenger fra jorda og hvordan jorda kan levere det. Jeg skal snakke om forskjellige jordarter, jordstruktur og økosystemet i jord, hva dette betyr for plantevekst og hvordan jordegenskapene og vekstvilkårene påvirkes av det vi gjør i hagen. Hvordan kan vi forbedre jorda og legge til rette for god «jordhelse» i egen hage?

Hun vil også komme inn på kjøpejord og bruk av torv som er et omstridt tema. Hva kan forskningen fortelle om alternativene?

Susanne er førsteamanuensis i jordfysikk og planteernæring ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU og forsker hovedsakelig på hvordan resirkulering av forskjellige organiske restprodukter fra samfunnet til jordbruket påvirker jordkvalitet og planter.

Jord

Sted: Plantefagsbygningen ved Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) NMBU, Kirkeveien 16, Ås

Tid: Onsdag 13.mars kl 19:00