BlomsterEidsvoll hagelag er et lokallag av Det norske hageselskap. Vi arrangerer månedlige temamøter, og du trenger ikke være medlem for å delta.
En forenklet oversikt over møtene er lagt ut her, men følg med på facebook eller Instagram for oppdateringer.

Ønsker du å bli medlem i Eidsvoll hagelag, er du hjertelig velkommen. Man trenger slett ikke ha en flott hage eller ha masse kunnskap for å være med i Hagelaget!

Vær oppmerksom på at vi fikk ny facebookside i 2023, den gamle blir ikke lenger oppdatert!