Andrew McMillion er plantefaglig koordinator og styremedlem i KVANN. Han bor på Rolstad Gård i Fenstad der han dyrker et stort mangfold av lokalt tilpasset grønnsaker, urter og nyttevekster. Han jobber med kunnskapsformidling om frø og økologi rettet spesielt mot ungdom og barn. 

Andrew skal dele gleden han har oppleved på stien til et regenerativt nettverk av hagene han har etablert i regionen. Vi skal se på  planter, frø, jord og spennende strukturer og metoder som han bruker for å koble seg selv og andre nærmere til et sunt økosystem. 

Les mer om Andrew på hans webside