Hva skjer 2022 Skedsmo (PDF, 426KB)

Skedsmo hagelag har 50 års jubileum i 2022. Vi har per i dag rundt 112 medlemmer og vil gjerne ha flere.

  • Vi arrangerer medlemsmøter med inspirerende og fine foredrag.
  • Vi arrangerer planteloppemarked i mai ved Huseby Gård på Skedsmokorset. Plantelista finner du ved å klikke på arrangementet den 21. mai. Og lista ligger da nederst på siden, under "Dokumenter". Lista vil bli oppdatert fortløpende når planting og forberedelser til loppemarkedet tar til i vår.
  • Vi har også arrangert små utflukter/dagsturer til fine hager eller intresante gartnerier/hagemarkeder/plantebutikker.
  • Vi har også ganske mange bøker som vi låner ut til våre medlemmer.
  • Vi sender ut e-post med lagsavis til medlemmene av Det Norske Hageselskap/Skedsmo Hagelag i forkant av møtene. E-postadressene hentes fra medlemsregisteret i Det Norske Hageselskap.

Har du ikke mottatt eposter fra oss så sjekker du to ting:
1) Se etter epost fra skedsmohagelag@hotmail.com. Noen av disse legger seg i søppelpost/SPAM. 
2) Sjekk at din e-postadresse er registrert ved å gå inn på https://hageselskapet.no/minside/ eller kontakt Hageselskapet sentralt https://hageselskapet.no/om-oss/kontakt-oss/