ÅPENT MØTE I SKEDSMO HAGELAG

08.03.2023 KL. 19.00

Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5, 2019 Skedsmokorset

Foredrag om dahlia/georginer ved jentene i Blomsterhagen på Abilsø

De har med knoller for salg.

Inngang kr. 20,- for medlemmer, kr. 40,- for andre.

Kaffe, te, kaker og utlodning.

Hjertelig velkommen!