Medlemsmøte

Av Anita Klevan
apr
On
Sten Menighetshus, Gjoleidveien ved Skedsmo Kirke

Så-møte. vi sår sommerblomster.