Foto av stauder til plantebyttemøteVi håper at mange har gravd opp overskuddsplanter i hagen, og vi håper at dere som trenger planter også kommer. Dere kan da betale et lite beløp for å delta.

Innlevering av planter fra kl 18.00, husk å merke dem med navn. Hvis du ikke vet navnet så er det flott med en liten beskrivelse.

 

OBS! Ny adresse: Feltvegen 51, 2056 Algerheim. Det oppfordres til å kjøre sammen da det er begrenset parkering. Man parkerer langs Feltvegen slik at andre biler kan passere.

Velkommen!