Foto av ulike stauderVi håper at mange har gravd opp overskuddsplanter i hagen, og vi håper at dere som trenger planter også kommer. Dere kan da betale et lite beløp for å delta. For medlemmer av Hagelaget kr. 50,- Ikke medlemmer kr. 100,-.

OBS! I år må man ha med minst fem planter for å delta gratis.

 

Husk å merke plantene med navn. Hvis du ikke vet navnet så er det flott med en liten beskrivelse. Velkommen!