Velkommen til regionsamling for styrene i lokallagene i Hageselskapet Hedmark! 

Kornblomst

Møtet blir et arbeidsmøte med følgende tema: 

  • Opplæring og bruk av lagenes hjemmesider
  • Deling av erfaringer om hva vi lykkes med i lagene 
  • Åpne hager i Hedmark 18.august - markedsføring og gjennomføring