Årets hagelag Hedmark 2022

Årets hagelag i Hedmark 2022

Regionstyret har følgende begrunnelse for valget:

 • Årets hagelag har per 31/8.22; 86 medlemmer. Det er 5 flere enn på samme tid i 2021.
 • Hagelaget har gjennom flere år vært pådriver for samarbeid med andre lokale hagelag i regionen.
 • Hagelaget har også ofte fellesarrangementer sammen med lokal kommunal institusjon.
 • Hvert år arrangerer hagelaget dugnader som gagner beboere i sykehjem.
 • Hagelaget deltar jevnlig i lokale arrangementer i andres regi.
 • Programmene gjennom de siste årene har hatt en faglig bredde som skaper interesse også utover hagelagets medlemsmasse.
 • Hagelagets programmer er fremtidsretta og bærekraftige, og laget benytter ofte dyktige foredragsholdere til grønne temaer som er aktuelle i tiden.

      Av tema og aktiviteter kan nevnes:

 • Hageplanlegging
 • Kjøkkenhage og prydhage
 • Spiselige vekster i hage og natur
 • Kompostering
 • Nytteinsekter
 • Frøsanking, oppbevaring og dyrking
 • Beskjæring
 • Blomsterbinding               
 • Farge og lys i hagen
 • Hagevandringer
 • Medlemsturer

Og til sist, men ikke minst, skal nevnes at årets hagelag er aktive og samvittighetsfulle overfor organisasjonen ved sin deltakelse og også i forhold til vedtektene og de krav som stilles til hagelagene.

 

VI GRATULERER BRUMUNDDAL HAGELAG 🌹