Årsmøte med valg til styret, revisor og valgkomiteen. De aktuelle kandidatene til nye verv er forespurt. Bildefremvisning fra siste års arrangementer. Forslag til neste års program legges frem. Enkel servering. Fri entre.Årsmøte