Poteten kom til Norge på 1800-tallet og har vært dyrket i hele landet siden. Tromøypotet fra Arendal er den første navngitte potetsorten vi kjenner til, og den dyrkes fortsatt av entusiaster som Fredrik Magnussen. Han driver ett småbruk i Veldre og er lidenskapelig opptatt av potetdyrking og potetsorter. På småbruket dyrkes det over 40 potetsorter og flere av disse er gamle potetsorter med spennende historier, farger og fasonger. Fredrik skal ta oss igjennom potetsortenes historie, bevaring av potetsorter i nyer tid og potetens renessanse i Norge.  

Fredrik Magnussen er 37 år og er småbruker og potetentusiast. Han driver, sammen med kona,  småbruket Slæpen Gård i Veldre. Der har de  småskalaproduksjon av potet og grønnsaker. 

Arrangeres i samarbeid med Ringsaker bibliotek og er en del av årets Matlystfestival.