åLeder velges for 1 år og styremedlemmer for 2 år. Fremvisning av bilder fra siste års aktiviteter. Vi serverer kaffe og kaker. Inngang på baksiden av servicesenteret. Gratis entre. Velkommen!